Contact / Access

 

Ysgol Gymuned Pentraeth
Pentraeth,
Ynys Môn,
LL75 8UP

Phone: 01248 450315
E-mail: pennaeth.pentraeth@ynysmon.gov.uk